VIEŠOSIOS PASLAUGOS

Lopšelyje-darželyje ,,Žiburėlis" dirba seselė ortoptistė ir tiflopedagogė, kurios vykdo sutrikusios regos korekciją. Įstaigoje įrengti korekcinio darbo kabinetai, sukaupta korekcinio darbo metodinė medžiaga. Vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, padeda  kvalifikuotas logopedas. Paslaugos nemokamos.

Įstaiga yra sudariusi dvišalę sutartį su jaunimo laisvalaikio centro vaikų šokių kolektyvo ,,Vijurkas" choreografais. Du kartus savaitėje vyksta šokių repeticijos pagal sudarytas amžiaus grupes. Paslauga mokama.Informacinės rinkmenos          Prašymai         Viešosios paslaugos
© 2010 -2012m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta: 2014 06 19