Informacinės rinkmenos          Prašymai         Viešosios paslaugos
© 2010 -2012m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta: 2014 06 19
INFORMACINĖS RINKMENOS


- Gerb. ugdytinių tėveliai, norime Jus informuoti, kad 2013-12-18 Klaipėdos miesto savivaldybės taryba priėmė naują sprendimą Nr. T2-317 ,,Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto  savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo". Sprendime nustatytas atlyginimas už vaiko išlaikymą, nurodytas atlyginimo lengvatų taikymas. Plačiau skaitykite pateiktame dokumente Nr. T2-317.

- Patvirtintas "Dėl atlyginimo dydžio už vaiko išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo" Nr. T2-318.

- 2014 m. gegužės 21 d. Klaipėdos miesto Savivaldybės administracijos įsakymu Nr. ŠV1-204 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2009-12-14 įsakymo Nr. ŠV1-395 "Dėl rekomendacijų, įforminant mokymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas susitarimus, patvirtinimo" pakeitimo"

- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas naujas maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Pateikiame aprašą Nr. T2-281.

- Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino  ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių savivaldybės švietimo įstaigose 2014 - 2015 mokslo metams Nr. ŠV1-80.