Sveiki atvykę į Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiburėlis" tinklalapį !
© 2010 -2012m. Visos teisės saugomos
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta: 2014 06 19
BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" yra bendrosios paskirties ugdymo įstaiga, kurioje dirba 9 ugdymo grupės. Įstaigoje vaikai ugdomi rusų kalba. 

Šiais mokslo metais veikia 2 ankstyvojo amžiaus, 5 bendrojo lavinimo ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Įstaiga dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.

2013 m. rugsėjo 1 d. sąrašinis vaikų skaičius - 155 vaikas.    
Norinčių lankyti bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo grupes poreikis patenkinamas 100%.
Apie esančias laisvas vietas lopšelyje-darželyje kiekvieną mėnesį pateikiama informacija mūsų internetiniame puslapyje, informuojamas Klaipėdos m. Švietimo skyrius.
         Įstaigoje dirba 22 kvalifikuoti pedagogai, turintys ilgametę darbo patirtį. Iš jų 3 yra įgiję metodininko, 15 - vyresniojo auklėtojo, 2 - auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Direktorė atestuota II vadybinei, direktoriaus pavaduotoja ugdymui atestuota III vadybinei kategorijai.
        Per 2012 metus įstaigos pedagogai  išklausė po 5 dienas ir daugiau kvalifikacijos tobulinimo seminarų (95,3 %)
    Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikams, turintiems regos ir regėjimo sutrikimų, gauti pedagoginę - korekcinę pagalbą. Jie yra integruojami į bendrojo lavinimo grupes. Su jais dirba tiflopedagogas - metodininkas ir bendrosios praktikos slaugytojas (ortoptistas). 2013 m. rugsėjo mėnesio duomenimis  įstaigoje yra 20 regos ir regėjimo sutrikimų turinčių vaikų ir 29 kalbos sutrikimų turintys vaikai. Su kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčiais vaikais dirba logopedas - metodininkas ir vyresnysis logopedas.
   

Atskiroje fizinio lavinimo salėje dirba kūno kultūros auklėtoja, kuri veda fizinio lavinimo veiklas, koreguoja plokščiapėdystės, stuburo, laikysenos sutrikimus, organizuoja sporto pramogas ir šventes, visapusiškai skatina fizinį vaikų aktyvumą. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai" narys.
       Grupės rengia sveikos gyvensenos ugdymo projektus, pagal kuriuos organizuoja savo veiklą, vykdomos sveikatingumo savaitės, sveikatos ugdymo mėnesiai, sporto šventės, sporto pramogos su tėvais. Vykstame su vaikai į išvykas prie jūros, į mišką, ten organizuojame įvairius ekologinius ir sporto renginius.
        Vykdome pedagoginę projektinę veiklą: tai įvairios kūrybinės savaitės ,,Močiutės skrynią atvėrus", ,,Sveikatos skrynelė" ir kita.
        2013 m. vasario mėnesį organizuotas ir pravestas seminaras miesto pedagogams ir svečiams iš Kaliningrado srities Svetlogorsko miesto "Socialinės kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje".
       Muzikos salėje vaikai, vadovaujami meninio ugdymo mokytojos - metodininkės,  ugdo savo meninę kompetenciją, lavina kūrybinius ir individualius gebėjimus, rengia tradicines ir netradicines šventes, pasirodymus mieste organizuojamuose renginiuose.
          Lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" bendradarbiauja su lopšeliais-darželiais ,,Du gaideliai", ,,Linelis", mokykla - darželiu ,,Pakalnutė", jau daug metų glaudūs bendradarbiavimo santykiai sieja mus  su ,,Santarvės"  pagrindine mokykla. Vaikai dalyvauja įstaigose organizuojamuose įvairiuose edukaciniuose renginiuose, projektuose, šventėse, organizuojamose piešinių parodose.
          Nuo 2010  metų mūsų įstaiga bendradarbiauja su Kaliningrado srities Svetlogorsko miesto lopšelio-darželio ,,Rodničiok" pedagogais. Kasmet vykstame  vieni pas kitus į svečius, rengiame pedagoginės patirties sklaidos  seminarus, domimės ugdymo, planavimo metodika skirtingose valstybėse.
        Per 2012-2013 mokslo  metus materialinė įstaigos bazė buvo gerinama iš savivaldybės gautų lėšų pagal visas programas.
Penkiose  grupėse įsigyti šešiakampiai stalai už 2900 Lt., pakeistos miegamosios  lovos su mechanizmais už 15.000 Lt., lopšelio grupėje pakeistos vaikiškos kėdutės už 900 Lt., pakeisti vaikiški  baldai grupėse už 1500 Lt., pakeisti indai ir  stalo įrankiai grupėse už 1600 Lt., visose grupių virtuvėlėse pakeista santechnika ir baldai už  7859 Lt., įsigyta minkšto inventoriaus už 1200 Lt. (rankšluosčiai, patalynės komplektai), suremontuotos ,,Buratino" grupės patalpos už 700 Lt.,   pakeistas pirmojo aukšto koridoriaus linoleumas už 2300 Lt.,  naujai įrengtos devynios lauko smėlio dėžės su dangčiais už 8500 Lt.
      Per mokslo metus  Iš krepšelio lėšų įsigyta metodinės ir grožinės literatūros už 480 Lt. Įvairių didaktinių žaidimų, žaislų už 2073 Lt. Vaikų drabužinėms išleista 3536 Lt. Vaikiškų baldų į grupes nupirkta už 5269 Lt. Vaikų ekskursijoms, edukaciniams renginiams išleista 862 Lt. Planuotas ilgalaikis turtas - pianinas (4000 Lt.) - nupirktas į muzikos salę, o kamuoliukų baseinas (3500 Lt.) - į sporto salę.
       Iš 2% paramos atremontuota muzikos salė, perdažytos sienos, nupirktos naujos užuolaidos, žaliuzės, veidrodžiai.
       Esame labai dėkingi tėvams už jų iniciatyvą ir pagalbą, gerinant materialinę įstaigos bazę. Su jų  pagalba įsigytos vertikalios žaliuzės į grupes.


Įstaiga teikia paslaugas  vadovaudamasi:
1.  2013 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-316 "Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo";
2.   2013 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-317 "Atlyginimo už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas";
3.    2013 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-318 "Dėl atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programa, nustatymo" ir  Vienos dienos vaiko maitinimo paslaugos kaina.
2014 m. gegužės 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-18 sprendimu Nr. T2-116 "Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-12-18 sprendimo Nr. T2-316 "Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo "pakeitimo".


Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žiburėlis" nuo 2011 metų dalyvauja ES programoje  "Pienas vaikams" ir ,,Europos vaisių vartojimo skatinimas mokyklose". Produktai nemokamai skiriami vaikams tris kartus savaitėje:
  • pienas ,,Dvaro" 3,5 proc. 250g.;
  • jogurtas "Miau" saldintas, natūralus 125g.;
  • natūralios  lietuviškos sultys 200 gr;
  • obuolius - iki 200 gr.